Boston terrier Annoys Bernese Mountain Dog (Video)

906

    Here is a video of a Boston Terrier annoying a Bernese Mountain dog.

    Crazy dogs! 🙂

    Share this on Facebook!